Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 113 37 150 -
17/02 kl 01 93 42 135 -
17/02 kl 02 92 44 136 -
17/02 kl 03 109 27 136 -
17/02 kl 04 137 44 181 -
17/02 kl 05 169 44 213 -
17/02 kl 06 200 41 241 -
17/02 kl 07 223 41 264 -
17/02 kl 08 229 44 273 -
17/02 kl 09 219 46 265 -
17/02 kl 10 196 42 238 -
17/02 kl 11 169 45 214 -
17/02 kl 12 140 47 187 -
17/02 kl 13 115 42 157 -
17/02 kl 14 105 49 154 -
17/02 kl 15 112 52 164 -
17/02 kl 16 132 51 183 -
17/02 kl 17 160 38 198 -
17/02 kl 18 189 55 244 -
17/02 kl 19 214 58 272 -
17/02 kl 20 228 46 274 -
17/02 kl 21 226 43 269 -
17/02 kl 22 209 50 259 -
17/02 kl 23 184 51 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 275 274 264 250
Laveste vannstand 78 81 135 139 107
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm