Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 138 156 150 -
17/02 kl 01 130 148 135 -
17/02 kl 02 128 150 136 -
17/02 kl 03 130 152 136 -
17/02 kl 04 170 189 181 -
17/02 kl 05 203 222 213 -
17/02 kl 06 229 254 241 -
17/02 kl 07 263 281 264 -
17/02 kl 08 265 279 273 -
17/02 kl 09 256 273 265 -
17/02 kl 10 224 250 238 -
17/02 kl 11 209 234 214 -
17/02 kl 12 177 194 187 -
17/02 kl 13 154 172 157 -
17/02 kl 14 142 162 154 -
17/02 kl 15 157 175 164 -
17/02 kl 16 173 194 183 -
17/02 kl 17 192 211 198 -
17/02 kl 18 233 252 244 -
17/02 kl 19 258 275 272 -
17/02 kl 20 262 281 274 -
17/02 kl 21 257 277 269 -
17/02 kl 22 258 280 259 -
17/02 kl 23 229 246 235 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 285 281 279 267
Laveste vannstand 69 83 128 133 98
Avvik gult nivå -63 -52 -56 -58 -70
Avvik orange nivå -79 -68 -72 -74 -86
Avvik rødt nivå -92 -81 -85 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm