Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 150 151 152
17/02 kl 01 - 135 140 141
17/02 kl 02 - 136 138 136
17/02 kl 03 - 136 144 140
17/02 kl 04 - 181 184 182
17/02 kl 05 - 213 216 211
17/02 kl 06 - 241 245 240
17/02 kl 07 - 264 265 266
17/02 kl 08 - 273 274 275
17/02 kl 09 - 265 267 267
17/02 kl 10 - 238 242 234
17/02 kl 11 - 214 217 216
17/02 kl 12 - 187 185 184
17/02 kl 13 - 157 167 164
17/02 kl 14 - 154 152 151
17/02 kl 15 - 164 167 164
17/02 kl 16 - 183 189 188
17/02 kl 17 - 198 209 203
17/02 kl 18 - 244 244 246
17/02 kl 19 - 272 269 269
17/02 kl 20 - 274 278 282
17/02 kl 21 - 269 270 268
17/02 kl 22 - 259 261 257
17/02 kl 23 - 235 232 233

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 263 275 274 264 250
Max. fra modell: 14/02 12 266 276 278 271 251
Max. fra modell: 14/02 00 266 275 282 267 221
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm