Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 25 43 37 -
17/02 kl 01 37 55 42 -
17/02 kl 02 36 58 44 -
17/02 kl 03 21 43 27 -
17/02 kl 04 33 52 44 -
17/02 kl 05 34 53 44 -
17/02 kl 06 29 54 41 -
17/02 kl 07 40 58 41 -
17/02 kl 08 36 50 44 -
17/02 kl 09 37 54 46 -
17/02 kl 10 28 54 42 -
17/02 kl 11 40 65 45 -
17/02 kl 12 37 54 47 -
17/02 kl 13 39 57 42 -
17/02 kl 14 37 57 49 -
17/02 kl 15 45 63 52 -
17/02 kl 16 41 62 51 -
17/02 kl 17 32 51 38 -
17/02 kl 18 44 63 55 -
17/02 kl 19 44 61 58 -
17/02 kl 20 34 53 46 -
17/02 kl 21 31 51 43 -
17/02 kl 22 49 71 50 -
17/02 kl 23 45 62 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 42 58 44 33
Laveste værets virkning -15 2 27 25 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm