Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 156 30 186 -
18/02 kl 01 127 44 171 -
18/02 kl 02 107 42 149 -
18/02 kl 03 102 39 141 -
18/02 kl 04 113 26 139 -
18/02 kl 05 136 38 174 -
18/02 kl 06 164 38 202 -
18/02 kl 07 192 28 220 -
18/02 kl 08 215 29 244 -
18/02 kl 09 225 39 264 -
18/02 kl 10 220 34 254 -
18/02 kl 11 202 29 231 -
18/02 kl 12 179 37 216 -
18/02 kl 13 151 38 189 -
18/02 kl 14 124 33 157 -
18/02 kl 15 109 31 140 -
18/02 kl 16 109 41 150 -
18/02 kl 17 123 32 155 -
18/02 kl 18 147 28 175 -
18/02 kl 19 175 35 210 -
18/02 kl 20 201 37 238 -
18/02 kl 21 219 25 244 -
18/02 kl 22 223 29 252 -
18/02 kl 23 212 33 245 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 275 274 264 250
Laveste vannstand 78 81 135 139 107
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm