Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 182 204 186 -
18/02 kl 01 157 177 171 -
18/02 kl 02 148 168 149 -
18/02 kl 03 133 152 141 -
18/02 kl 04 139 162 139 -
18/02 kl 05 166 191 174 -
18/02 kl 06 195 217 202 -
18/02 kl 07 215 241 220 -
18/02 kl 08 241 264 244 -
18/02 kl 09 253 279 264 -
18/02 kl 10 239 264 254 -
18/02 kl 11 227 248 231 -
18/02 kl 12 207 231 216 -
18/02 kl 13 175 204 189 -
18/02 kl 14 144 169 157 -
18/02 kl 15 136 155 140 -
18/02 kl 16 133 160 150 -
18/02 kl 17 141 167 155 -
18/02 kl 18 166 185 175 -
18/02 kl 19 200 221 210 -
18/02 kl 20 219 248 238 -
18/02 kl 21 231 256 244 -
18/02 kl 22 240 261 252 -
18/02 kl 23 229 250 245 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 285 281 279 267
Laveste vannstand 69 83 128 133 98
Avvik gult nivå -63 -52 -56 -58 -70
Avvik orange nivå -79 -68 -72 -74 -86
Avvik rødt nivå -92 -81 -85 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm