Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 186 194 193
18/02 kl 01 - 171 170 167
18/02 kl 02 - 149 159 152
18/02 kl 03 - 141 141 141
18/02 kl 04 - 139 148 148
18/02 kl 05 - 174 178 176
18/02 kl 06 - 202 208 207
18/02 kl 07 - 220 224 223
18/02 kl 08 - 244 250 247
18/02 kl 09 - 264 271 267
18/02 kl 10 - 254 257 256
18/02 kl 11 - 231 237 236
18/02 kl 12 - 216 218 216
18/02 kl 13 - 189 194 192
18/02 kl 14 - 157 158 157
18/02 kl 15 - 140 142 141
18/02 kl 16 - 150 147 148
18/02 kl 17 - 155 159 156
18/02 kl 18 - 175 178 174
18/02 kl 19 - 210 207 208
18/02 kl 20 - 238 230 233
18/02 kl 21 - 244 250 247
18/02 kl 22 - 252 250 246
18/02 kl 23 - 245 238 241

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 263 275 274 264 250
Max. fra modell: 14/02 12 266 276 278 271 251
Max. fra modell: 14/02 00 266 275 282 267 221
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm