Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 191 33 224 -
19/02 kl 01 165 19 184 -
19/02 kl 02 137 29 166 -
19/02 kl 03 114 31 145 -
19/02 kl 04 104 21 125 -
19/02 kl 05 111 17 128 -
19/02 kl 06 130 27 157 -
19/02 kl 07 158 26 184 -
19/02 kl 08 187 10 197 -
19/02 kl 09 214 16 230 -
19/02 kl 10 229 21 250 -
19/02 kl 11 227 16 243 -
19/02 kl 12 212 6 218 -
19/02 kl 13 188 13 201 -
19/02 kl 14 157 14 171 -
19/02 kl 15 126 6 132 -
19/02 kl 16 104 3 107 -
19/02 kl 17 99 10 109 -
19/02 kl 18 111 2 113 -
19/02 kl 19 135 3 138 -
19/02 kl 20 165 6 171 -
19/02 kl 21 195 4 199 -
19/02 kl 22 219 -2 217 -
19/02 kl 23 227 5 232 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 275 274 264 250
Laveste vannstand 78 81 135 139 107
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm