Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 208 234 224 -
19/02 kl 01 178 200 184 -
19/02 kl 02 155 177 166 -
19/02 kl 03 130 153 145 -
19/02 kl 04 114 142 125 -
19/02 kl 05 118 148 128 -
19/02 kl 06 142 174 157 -
19/02 kl 07 172 195 184 -
19/02 kl 08 192 220 197 -
19/02 kl 09 222 252 230 -
19/02 kl 10 239 267 250 -
19/02 kl 11 234 261 243 -
19/02 kl 12 214 245 218 -
19/02 kl 13 190 221 201 -
19/02 kl 14 162 191 171 -
19/02 kl 15 124 154 132 -
19/02 kl 16 100 135 107 -
19/02 kl 17 98 130 109 -
19/02 kl 18 103 137 113 -
19/02 kl 19 126 163 138 -
19/02 kl 20 161 195 171 -
19/02 kl 21 183 222 199 -
19/02 kl 22 208 237 217 -
19/02 kl 23 220 253 232 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 285 281 279 267
Laveste vannstand 69 83 128 133 98
Avvik gult nivå -63 -52 -56 -58 -70
Avvik orange nivå -79 -68 -72 -74 -86
Avvik rødt nivå -92 -81 -85 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm