Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 224 222 221
19/02 kl 01 - 184 190 183
19/02 kl 02 - 166 162 -
19/02 kl 03 - 145 141 -
19/02 kl 04 - 125 131 -
19/02 kl 05 - 128 134 -
19/02 kl 06 - 157 151 -
19/02 kl 07 - 184 187 -
19/02 kl 08 - 197 209 -
19/02 kl 09 - 230 230 -
19/02 kl 10 - 250 251 -
19/02 kl 11 - 243 247 -
19/02 kl 12 - 218 223 -
19/02 kl 13 - 201 199 -
19/02 kl 14 - 171 - -
19/02 kl 15 - 132 - -
19/02 kl 16 - 107 - -
19/02 kl 17 - 109 - -
19/02 kl 18 - 113 - -
19/02 kl 19 - 138 - -
19/02 kl 20 - 171 - -
19/02 kl 21 - 199 - -
19/02 kl 22 - 217 - -
19/02 kl 23 - 232 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 263 275 274 264 250
Max. fra modell: 14/02 12 266 276 278 271 251
Max. fra modell: 14/02 00 266 275 282 267 221
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm