Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -77 16 -61 -
16/02 kl 01 -48 13 -35 -
16/02 kl 02 -2 31 29 -
16/02 kl 03 47 34 81 -
16/02 kl 04 83 41 124 -
16/02 kl 05 91 46 137 -
16/02 kl 06 70 40 110 -
16/02 kl 07 31 48 79 -
16/02 kl 08 -9 48 39 -
16/02 kl 09 -38 60 22 -
16/02 kl 10 -57 60 3 -
16/02 kl 11 -66 55 -11 -
16/02 kl 12 -65 51 -14 -
16/02 kl 13 -47 53 6 -
16/02 kl 14 -12 56 44 -
16/02 kl 15 32 57 89 -
16/02 kl 16 71 62 133 -
16/02 kl 17 91 53 144 -
16/02 kl 18 84 51 135 -
16/02 kl 19 54 55 109 -
16/02 kl 20 16 57 73 -
16/02 kl 21 -18 62 44 -
16/02 kl 22 -43 55 12 -
16/02 kl 23 -60 53 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 144 140 116 86
Laveste vannstand -72 -61 -20 -21 -72
Avvik gult nivå -58 -48 -52 -76 -106
Avvik orange nivå -74 -64 -68 -92 -122
Avvik rødt nivå -86 -76 -80 -104 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm