Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 22 22 13
19/02 kl 01 - -9 -11 -20
19/02 kl 02 - -26 -26 -
19/02 kl 03 - -30 -31 -
19/02 kl 04 - -22 -16 -
19/02 kl 05 - 13 16 -
19/02 kl 06 - 42 41 -
19/02 kl 07 - 69 70 -
19/02 kl 08 - 86 82 -
19/02 kl 09 - 78 82 -
19/02 kl 10 - 65 71 -
19/02 kl 11 - 39 39 -
19/02 kl 12 - 5 8 -
19/02 kl 13 - -25 -29 -
19/02 kl 14 - -60 - -
19/02 kl 15 - -72 - -
19/02 kl 16 - -70 - -
19/02 kl 17 - -46 - -
19/02 kl 18 - -11 - -
19/02 kl 19 - 23 - -
19/02 kl 20 - 51 - -
19/02 kl 21 - 66 - -
19/02 kl 22 - 65 - -
19/02 kl 23 - 45 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 134 144 140 116 86
Max. fra modell: 14/02 12 134 152 137 110 82
Max. fra modell: 14/02 00 135 144 140 119 13
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm