Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 156 16 172 162
15/02 kl 02 215 14 229 220
15/02 kl 03 262 16 278 273
15/02 kl 04 277 22 299 299
15/02 kl 05 255 26 281 284
15/02 kl 06 207 28 235 236
15/02 kl 07 154 22 176 183
15/02 kl 08 114 21 135 140
15/02 kl 09 92 22 114 114
15/02 kl 10 83 23 106 102
15/02 kl 11 89 25 114 108
15/02 kl 12 112 16 128 133
15/02 kl 13 154 17 171 178
15/02 kl 14 207 9 216 230
15/02 kl 15 255 11 266 -
15/02 kl 16 280 16 296 -
15/02 kl 17 272 8 280 -
15/02 kl 18 234 9 243 -
15/02 kl 19 182 4 186 -
15/02 kl 20 137 6 143 -
15/02 kl 21 105 13 118 -
15/02 kl 22 86 12 98 -
15/02 kl 23 79 14 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 309 305 281 251
Laveste vannstand 93 104 145 144 93
Avvik gult nivå -58 -48 -52 -76 -106
Avvik orange nivå -74 -64 -68 -92 -122
Avvik rødt nivå -86 -76 -80 -104 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm