Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 88 16 104 -
16/02 kl 01 117 13 130 -
16/02 kl 02 163 31 194 -
16/02 kl 03 212 34 246 -
16/02 kl 04 248 41 289 -
16/02 kl 05 256 46 302 -
16/02 kl 06 235 40 275 -
16/02 kl 07 196 48 244 -
16/02 kl 08 156 48 204 -
16/02 kl 09 127 60 187 -
16/02 kl 10 108 60 168 -
16/02 kl 11 99 55 154 -
16/02 kl 12 100 51 151 -
16/02 kl 13 118 53 171 -
16/02 kl 14 153 56 209 -
16/02 kl 15 197 57 254 -
16/02 kl 16 236 62 298 -
16/02 kl 17 256 53 309 -
16/02 kl 18 249 51 300 -
16/02 kl 19 219 55 274 -
16/02 kl 20 181 57 238 -
16/02 kl 21 147 62 209 -
16/02 kl 22 122 55 177 -
16/02 kl 23 105 53 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 309 305 281 251
Laveste vannstand 93 104 145 144 93
Avvik gult nivå -58 -48 -52 -76 -106
Avvik orange nivå -74 -64 -68 -92 -122
Avvik rødt nivå -86 -76 -80 -104 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm