Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 101 112 104 -
16/02 kl 01 132 144 130 -
16/02 kl 02 189 199 194 -
16/02 kl 03 239 250 246 -
16/02 kl 04 273 287 289 -
16/02 kl 05 287 309 302 -
16/02 kl 06 271 287 275 -
16/02 kl 07 241 263 244 -
16/02 kl 08 207 224 204 -
16/02 kl 09 179 197 187 -
16/02 kl 10 156 176 168 -
16/02 kl 11 142 157 154 -
16/02 kl 12 144 163 151 -
16/02 kl 13 170 188 171 -
16/02 kl 14 206 224 209 -
16/02 kl 15 243 264 254 -
16/02 kl 16 281 299 298 -
16/02 kl 17 295 312 309 -
16/02 kl 18 296 311 300 -
16/02 kl 19 274 290 274 -
16/02 kl 20 233 249 238 -
16/02 kl 21 194 211 209 -
16/02 kl 22 165 182 177 -
16/02 kl 23 147 166 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 312 333 310 275
Laveste vannstand 89 101 147 129 97
Avvik gult nivå -56 -45 -24 -47 -82
Avvik orange nivå -72 -61 -40 -63 -98
Avvik rødt nivå -84 -73 -52 -75 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm