Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 13 24 16 -
16/02 kl 01 15 27 13 -
16/02 kl 02 26 36 31 -
16/02 kl 03 27 38 34 -
16/02 kl 04 25 39 41 -
16/02 kl 05 31 53 46 -
16/02 kl 06 36 52 40 -
16/02 kl 07 45 67 48 -
16/02 kl 08 51 68 48 -
16/02 kl 09 52 70 60 -
16/02 kl 10 48 68 60 -
16/02 kl 11 43 58 55 -
16/02 kl 12 44 63 51 -
16/02 kl 13 52 70 53 -
16/02 kl 14 53 71 56 -
16/02 kl 15 46 67 57 -
16/02 kl 16 45 63 62 -
16/02 kl 17 39 56 53 -
16/02 kl 18 47 62 51 -
16/02 kl 19 55 71 55 -
16/02 kl 20 52 68 57 -
16/02 kl 21 47 64 62 -
16/02 kl 22 43 60 55 -
16/02 kl 23 42 61 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 62 74 59 40
Laveste værets virkning 4 13 49 30 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm