Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 96 49 145 -
17/02 kl 01 101 51 152 -
17/02 kl 02 125 58 183 -
17/02 kl 03 162 63 225 -
17/02 kl 04 203 62 265 -
17/02 kl 05 232 56 288 -
17/02 kl 06 239 56 295 -
17/02 kl 07 224 58 282 -
17/02 kl 08 196 63 259 -
17/02 kl 09 167 65 232 -
17/02 kl 10 143 63 206 -
17/02 kl 11 124 59 183 -
17/02 kl 12 110 60 170 -
17/02 kl 13 105 68 173 -
17/02 kl 14 116 71 187 -
17/02 kl 15 144 74 218 -
17/02 kl 16 181 69 250 -
17/02 kl 17 216 63 279 -
17/02 kl 18 235 70 305 -
17/02 kl 19 233 64 297 -
17/02 kl 20 214 72 286 -
17/02 kl 21 187 65 252 -
17/02 kl 22 161 52 213 -
17/02 kl 23 137 58 195 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 309 305 281 251
Laveste vannstand 93 104 145 144 93
Avvik gult nivå -58 -48 -52 -76 -106
Avvik orange nivå -74 -64 -68 -92 -122
Avvik rødt nivå -86 -76 -80 -104 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm