Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 145 151 141
17/02 kl 01 - 152 155 147
17/02 kl 02 - 183 183 176
17/02 kl 03 - 225 219 219
17/02 kl 04 - 265 261 253
17/02 kl 05 - 288 292 286
17/02 kl 06 - 295 298 291
17/02 kl 07 - 282 288 284
17/02 kl 08 - 259 254 255
17/02 kl 09 - 232 226 220
17/02 kl 10 - 206 205 198
17/02 kl 11 - 183 185 176
17/02 kl 12 - 170 181 173
17/02 kl 13 - 173 172 176
17/02 kl 14 - 187 181 183
17/02 kl 15 - 218 213 215
17/02 kl 16 - 250 241 238
17/02 kl 17 - 279 286 282
17/02 kl 18 - 305 302 305
17/02 kl 19 - 297 292 296
17/02 kl 20 - 286 277 283
17/02 kl 21 - 252 238 238
17/02 kl 22 - 213 218 214
17/02 kl 23 - 195 196 195

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 299 309 305 281 251
Max. fra modell: 14/02 12 299 317 302 275 247
Max. fra modell: 14/02 00 300 309 305 284 178
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm