Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 118 48 166 -
18/02 kl 01 106 59 165 -
18/02 kl 02 107 58 165 -
18/02 kl 03 125 45 170 -
18/02 kl 04 157 50 207 -
18/02 kl 05 193 36 229 -
18/02 kl 06 220 42 262 -
18/02 kl 07 231 50 281 -
18/02 kl 08 225 39 264 -
18/02 kl 09 206 48 254 -
18/02 kl 10 181 32 213 -
18/02 kl 11 156 35 191 -
18/02 kl 12 133 44 177 -
18/02 kl 13 112 37 149 -
18/02 kl 14 102 48 150 -
18/02 kl 15 108 36 144 -
18/02 kl 16 132 33 165 -
18/02 kl 17 166 40 206 -
18/02 kl 18 199 34 233 -
18/02 kl 19 222 45 267 -
18/02 kl 20 229 37 266 -
18/02 kl 21 219 35 254 -
18/02 kl 22 198 36 234 -
18/02 kl 23 173 30 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 309 305 281 251
Laveste vannstand 93 104 145 144 93
Avvik gult nivå -58 -48 -52 -76 -106
Avvik orange nivå -74 -64 -68 -92 -122
Avvik rødt nivå -86 -76 -80 -104 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm