Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 147 40 187 -
19/02 kl 01 123 33 156 -
19/02 kl 02 107 32 139 -
19/02 kl 03 105 30 135 -
19/02 kl 04 121 22 143 -
19/02 kl 05 151 27 178 -
19/02 kl 06 186 21 207 -
19/02 kl 07 216 18 234 -
19/02 kl 08 234 17 251 -
19/02 kl 09 235 8 243 -
19/02 kl 10 219 11 230 -
19/02 kl 11 194 10 204 -
19/02 kl 12 163 7 170 -
19/02 kl 13 132 8 140 -
19/02 kl 14 106 -1 105 -
19/02 kl 15 92 1 93 -
19/02 kl 16 96 -1 95 -
19/02 kl 17 119 0 119 -
19/02 kl 18 154 0 154 -
19/02 kl 19 192 -4 188 -
19/02 kl 20 221 -5 216 -
19/02 kl 21 235 -4 231 -
19/02 kl 22 229 1 230 -
19/02 kl 23 208 2 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 309 305 281 251
Laveste vannstand 93 104 145 144 93
Avvik gult nivå -58 -48 -52 -76 -106
Avvik orange nivå -74 -64 -68 -92 -122
Avvik rødt nivå -86 -76 -80 -104 -134
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm