Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 163 194 187 -
19/02 kl 01 138 161 156 -
19/02 kl 02 123 147 139 -
19/02 kl 03 127 151 135 -
19/02 kl 04 137 164 143 -
19/02 kl 05 163 195 178 -
19/02 kl 06 195 225 207 -
19/02 kl 07 220 248 234 -
19/02 kl 08 248 275 251 -
19/02 kl 09 246 273 243 -
19/02 kl 10 228 260 230 -
19/02 kl 11 199 230 204 -
19/02 kl 12 159 188 170 -
19/02 kl 13 135 163 140 -
19/02 kl 14 111 136 105 -
19/02 kl 15 97 127 93 -
19/02 kl 16 98 130 95 -
19/02 kl 17 111 139 119 -
19/02 kl 18 143 177 154 -
19/02 kl 19 185 212 188 -
19/02 kl 20 219 247 216 -
19/02 kl 21 233 266 231 -
19/02 kl 22 222 248 230 -
19/02 kl 23 196 227 210 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 312 333 310 275
Laveste vannstand 89 101 147 129 97
Avvik gult nivå -56 -45 -24 -47 -82
Avvik orange nivå -72 -61 -40 -63 -98
Avvik rødt nivå -84 -73 -52 -75 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm