Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 187 187 178
19/02 kl 01 - 156 154 145
19/02 kl 02 - 139 139 -
19/02 kl 03 - 135 134 -
19/02 kl 04 - 143 149 -
19/02 kl 05 - 178 181 -
19/02 kl 06 - 207 206 -
19/02 kl 07 - 234 235 -
19/02 kl 08 - 251 247 -
19/02 kl 09 - 243 247 -
19/02 kl 10 - 230 236 -
19/02 kl 11 - 204 204 -
19/02 kl 12 - 170 173 -
19/02 kl 13 - 140 136 -
19/02 kl 14 - 105 - -
19/02 kl 15 - 93 - -
19/02 kl 16 - 95 - -
19/02 kl 17 - 119 - -
19/02 kl 18 - 154 - -
19/02 kl 19 - 188 - -
19/02 kl 20 - 216 - -
19/02 kl 21 - 231 - -
19/02 kl 22 - 230 - -
19/02 kl 23 - 210 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 299 309 305 281 251
Max. fra modell: 14/02 12 299 317 302 275 247
Max. fra modell: 14/02 00 300 309 305 284 178
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm