Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 16 47 40 -
19/02 kl 01 15 38 33 -
19/02 kl 02 16 40 32 -
19/02 kl 03 22 46 30 -
19/02 kl 04 16 43 22 -
19/02 kl 05 12 44 27 -
19/02 kl 06 9 39 21 -
19/02 kl 07 4 32 18 -
19/02 kl 08 14 41 17 -
19/02 kl 09 11 38 8 -
19/02 kl 10 9 41 11 -
19/02 kl 11 5 36 10 -
19/02 kl 12 -4 25 7 -
19/02 kl 13 3 31 8 -
19/02 kl 14 5 30 -1 -
19/02 kl 15 5 35 1 -
19/02 kl 16 2 34 -1 -
19/02 kl 17 -8 20 0 -
19/02 kl 18 -11 23 0 -
19/02 kl 19 -7 20 -4 -
19/02 kl 20 -2 26 -5 -
19/02 kl 21 -2 31 -4 -
19/02 kl 22 -7 19 1 -
19/02 kl 23 -12 19 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 62 74 59 40
Laveste værets virkning 4 13 49 30 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm