Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -9 4 -5 8
15/02 kl 02 -11 1 -10 2
15/02 kl 03 -11 -2 -13 -6
15/02 kl 04 -10 -4 -14 -10
15/02 kl 05 -6 -4 -10 -9
15/02 kl 06 0 -4 -4 -6
15/02 kl 07 5 -2 3 1
15/02 kl 08 8 -1 7 8
15/02 kl 09 10 1 11 8
15/02 kl 10 10 4 14 11
15/02 kl 11 7 5 12 9
15/02 kl 12 2 7 9 4
15/02 kl 13 -3 9 6 0
15/02 kl 14 -8 11 3 -4
15/02 kl 15 -10 15 5 -
15/02 kl 16 -12 18 6 -
15/02 kl 17 -11 22 11 -
15/02 kl 18 -7 27 20 -
15/02 kl 19 -2 32 30 -
15/02 kl 20 3 37 40 -
15/02 kl 21 5 41 46 -
15/02 kl 22 7 45 52 -
15/02 kl 23 6 48 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 69 88 48 23
Laveste vannstand -14 15 32 5 -8
Avvik gult nivå -16 -1 18 -22 -47
Avvik orange nivå -30 -15 4 -36 -61
Avvik rødt nivå -41 -26 -7 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm