Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -5 -5 -5 8
15/02 kl 02 -11 -10 -10 2
15/02 kl 03 -14 -13 -13 -6
15/02 kl 04 -15 -14 -14 -10
15/02 kl 05 -12 -11 -10 -9
15/02 kl 06 -6 -5 -4 -6
15/02 kl 07 1 3 3 1
15/02 kl 08 5 8 7 8
15/02 kl 09 10 13 11 8
15/02 kl 10 13 15 14 11
15/02 kl 11 11 14 12 9
15/02 kl 12 8 11 9 4
15/02 kl 13 5 8 6 0
15/02 kl 14 2 6 3 -4
15/02 kl 15 3 7 5 -
15/02 kl 16 4 9 6 -
15/02 kl 17 11 15 11 -
15/02 kl 18 20 26 20 -
15/02 kl 19 30 39 30 -
15/02 kl 20 39 51 40 -
15/02 kl 21 44 58 46 -
15/02 kl 22 48 63 52 -
15/02 kl 23 49 64 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 77 94 66 42
Laveste vannstand -15 10 19 -4 -21
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm