Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 3 51 54 -
16/02 kl 01 -2 52 50 -
16/02 kl 02 -7 50 43 -
16/02 kl 03 -10 46 36 -
16/02 kl 04 -12 41 29 -
16/02 kl 05 -12 33 21 -
16/02 kl 06 -9 25 16 -
16/02 kl 07 -4 19 15 -
16/02 kl 08 2 17 19 -
16/02 kl 09 7 18 25 -
16/02 kl 10 10 24 34 -
16/02 kl 11 11 32 43 -
16/02 kl 12 9 39 48 -
16/02 kl 13 5 44 49 -
16/02 kl 14 0 46 46 -
16/02 kl 15 -6 45 39 -
16/02 kl 16 -10 42 32 -
16/02 kl 17 -12 40 28 -
16/02 kl 18 -12 39 27 -
16/02 kl 19 -9 41 32 -
16/02 kl 20 -4 46 42 -
16/02 kl 21 1 52 53 -
16/02 kl 22 5 57 62 -
16/02 kl 23 8 61 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 69 88 48 23
Laveste vannstand -14 15 32 5 -8
Avvik gult nivå -16 -1 18 -22 -47
Avvik orange nivå -30 -15 4 -36 -61
Avvik rødt nivå -41 -26 -7 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm