Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 46 60 54 -
16/02 kl 01 41 54 50 -
16/02 kl 02 34 50 43 -
16/02 kl 03 29 46 36 -
16/02 kl 04 21 40 29 -
16/02 kl 05 15 34 21 -
16/02 kl 06 11 32 16 -
16/02 kl 07 10 37 15 -
16/02 kl 08 14 42 19 -
16/02 kl 09 19 47 25 -
16/02 kl 10 23 49 34 -
16/02 kl 11 29 54 43 -
16/02 kl 12 28 55 48 -
16/02 kl 13 26 54 49 -
16/02 kl 14 21 51 46 -
16/02 kl 15 17 47 39 -
16/02 kl 16 15 44 32 -
16/02 kl 17 17 44 28 -
16/02 kl 18 19 44 27 -
16/02 kl 19 23 48 32 -
16/02 kl 20 31 54 42 -
16/02 kl 21 39 61 53 -
16/02 kl 22 45 69 62 -
16/02 kl 23 52 77 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 77 94 66 42
Laveste vannstand -15 10 19 -4 -21
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm