Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 57 81 72 -
17/02 kl 01 59 83 71 -
17/02 kl 02 57 82 66 -
17/02 kl 03 52 82 61 -
17/02 kl 04 48 83 56 -
17/02 kl 05 45 83 53 -
17/02 kl 06 46 84 54 -
17/02 kl 07 49 84 59 -
17/02 kl 08 56 88 67 -
17/02 kl 09 62 90 77 -
17/02 kl 10 67 93 84 -
17/02 kl 11 69 94 88 -
17/02 kl 12 70 94 88 -
17/02 kl 13 62 91 83 -
17/02 kl 14 52 86 74 -
17/02 kl 15 44 79 64 -
17/02 kl 16 34 70 52 -
17/02 kl 17 27 62 43 -
17/02 kl 18 22 56 36 -
17/02 kl 19 19 53 32 -
17/02 kl 20 20 53 32 -
17/02 kl 21 24 56 33 -
17/02 kl 22 29 60 36 -
17/02 kl 23 33 63 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 77 94 66 42
Laveste vannstand -15 10 19 -4 -21
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm