Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 36 66 41 -
18/02 kl 01 36 64 41 -
18/02 kl 02 32 59 38 -
18/02 kl 03 26 52 34 -
18/02 kl 04 20 44 29 -
18/02 kl 05 14 37 24 -
18/02 kl 06 10 33 21 -
18/02 kl 07 9 32 21 -
18/02 kl 08 12 34 24 -
18/02 kl 09 16 39 30 -
18/02 kl 10 21 46 36 -
18/02 kl 11 27 54 44 -
18/02 kl 12 31 59 48 -
18/02 kl 13 32 60 48 -
18/02 kl 14 31 59 46 -
18/02 kl 15 25 53 40 -
18/02 kl 16 17 44 30 -
18/02 kl 17 8 34 20 -
18/02 kl 18 1 25 13 -
18/02 kl 19 -3 19 8 -
18/02 kl 20 -4 16 6 -
18/02 kl 21 -4 16 5 -
18/02 kl 22 1 22 9 -
18/02 kl 23 4 27 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 77 94 66 42
Laveste vannstand -15 10 19 -4 -21
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm