Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 41 39 38
18/02 kl 01 - 41 40 38
18/02 kl 02 - 38 39 37
18/02 kl 03 - 34 36 34
18/02 kl 04 - 29 32 29
18/02 kl 05 - 24 26 22
18/02 kl 06 - 21 23 17
18/02 kl 07 - 21 23 14
18/02 kl 08 - 24 26 15
18/02 kl 09 - 30 32 20
18/02 kl 10 - 36 39 27
18/02 kl 11 - 44 46 35
18/02 kl 12 - 48 51 41
18/02 kl 13 - 48 51 44
18/02 kl 14 - 46 49 43
18/02 kl 15 - 40 42 37
18/02 kl 16 - 30 33 28
18/02 kl 17 - 20 23 17
18/02 kl 18 - 13 14 9
18/02 kl 19 - 8 8 3
18/02 kl 20 - 6 5 2
18/02 kl 21 - 5 4 4
18/02 kl 22 - 9 8 9
18/02 kl 23 - 14 12 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 54 69 88 48 23
Max. fra modell: 14/02 12 52 67 81 51 18
Max. fra modell: 14/02 00 48 58 81 44 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm