Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 7 11 18 -
19/02 kl 01 10 11 21 -
19/02 kl 02 10 9 19 -
19/02 kl 03 7 8 15 -
19/02 kl 04 1 7 8 -
19/02 kl 05 -6 8 2 -
19/02 kl 06 -12 8 -4 -
19/02 kl 07 -16 8 -8 -
19/02 kl 08 -16 9 -7 -
19/02 kl 09 -14 10 -4 -
19/02 kl 10 -9 11 2 -
19/02 kl 11 -2 11 9 -
19/02 kl 12 5 12 17 -
19/02 kl 13 10 12 22 -
19/02 kl 14 12 11 23 -
19/02 kl 15 11 11 22 -
19/02 kl 16 7 11 18 -
19/02 kl 17 1 10 11 -
19/02 kl 18 -6 10 4 -
19/02 kl 19 -11 9 -2 -
19/02 kl 20 -13 9 -4 -
19/02 kl 21 -13 8 -5 -
19/02 kl 22 -9 8 -1 -
19/02 kl 23 -4 7 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 54 69 88 48 23
Laveste vannstand -14 15 32 5 -8
Avvik gult nivå -16 -1 18 -22 -47
Avvik orange nivå -30 -15 4 -36 -61
Avvik rødt nivå -41 -26 -7 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm