Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 7 33 18 -
19/02 kl 01 7 35 21 -
19/02 kl 02 5 34 19 -
19/02 kl 03 2 30 15 -
19/02 kl 04 -4 27 8 -
19/02 kl 05 -9 21 2 -
19/02 kl 06 -15 16 -4 -
19/02 kl 07 -20 12 -8 -
19/02 kl 08 -21 12 -7 -
19/02 kl 09 -20 13 -4 -
19/02 kl 10 -15 18 2 -
19/02 kl 11 -7 25 9 -
19/02 kl 12 2 33 17 -
19/02 kl 13 7 39 22 -
19/02 kl 14 9 42 23 -
19/02 kl 15 9 42 22 -
19/02 kl 16 5 38 18 -
19/02 kl 17 -2 30 11 -
19/02 kl 18 -9 21 4 -
19/02 kl 19 -14 15 -2 -
19/02 kl 20 -16 13 -4 -
19/02 kl 21 -15 14 -5 -
19/02 kl 22 -10 18 -1 -
19/02 kl 23 -4 23 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 64 77 94 66 42
Laveste vannstand -15 10 19 -4 -21
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm