Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 36 4 40 53
15/02 kl 02 34 1 35 47
15/02 kl 03 34 -2 32 39
15/02 kl 04 35 -4 31 35
15/02 kl 05 39 -4 35 36
15/02 kl 06 45 -4 41 39
15/02 kl 07 50 -2 48 46
15/02 kl 08 53 -1 52 53
15/02 kl 09 55 1 56 53
15/02 kl 10 55 4 59 56
15/02 kl 11 52 5 57 54
15/02 kl 12 47 7 54 49
15/02 kl 13 42 9 51 45
15/02 kl 14 37 11 48 41
15/02 kl 15 35 15 50 -
15/02 kl 16 33 18 51 -
15/02 kl 17 34 22 56 -
15/02 kl 18 38 27 65 -
15/02 kl 19 43 32 75 -
15/02 kl 20 48 37 85 -
15/02 kl 21 50 41 91 -
15/02 kl 22 52 45 97 -
15/02 kl 23 51 48 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 114 133 93 68
Laveste vannstand 31 60 77 50 37
Avvik gult nivå -16 -1 18 -22 -47
Avvik orange nivå -30 -15 4 -36 -61
Avvik rødt nivå -41 -26 -7 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm