Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 40 40 40 53
15/02 kl 02 34 35 35 47
15/02 kl 03 31 32 32 39
15/02 kl 04 30 31 31 35
15/02 kl 05 33 34 35 36
15/02 kl 06 39 40 41 39
15/02 kl 07 46 48 48 46
15/02 kl 08 50 53 52 53
15/02 kl 09 55 58 56 53
15/02 kl 10 58 60 59 56
15/02 kl 11 56 59 57 54
15/02 kl 12 53 56 54 49
15/02 kl 13 50 53 51 45
15/02 kl 14 47 51 48 41
15/02 kl 15 48 52 50 -
15/02 kl 16 49 54 51 -
15/02 kl 17 56 60 56 -
15/02 kl 18 65 71 65 -
15/02 kl 19 75 84 75 -
15/02 kl 20 84 96 85 -
15/02 kl 21 89 103 91 -
15/02 kl 22 93 108 97 -
15/02 kl 23 94 109 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 122 139 111 87
Laveste vannstand 30 55 64 41 24
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm