Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 63 - 46 44
15/02 kl 01 53 40 38 36
15/02 kl 02 47 35 33 31
15/02 kl 03 39 32 31 28
15/02 kl 04 35 31 30 27
15/02 kl 05 36 35 33 30
15/02 kl 06 39 41 40 36
15/02 kl 07 46 48 47 43
15/02 kl 08 53 52 51 48
15/02 kl 09 53 56 55 52
15/02 kl 10 56 59 58 54
15/02 kl 11 54 57 56 53
15/02 kl 12 49 54 53 51
15/02 kl 13 45 51 50 48
15/02 kl 14 41 48 47 46
15/02 kl 15 - 50 49 48
15/02 kl 16 - 51 49 49
15/02 kl 17 - 56 55 55
15/02 kl 18 - 65 63 63
15/02 kl 19 - 75 73 72
15/02 kl 20 - 85 83 81
15/02 kl 21 - 91 90 87
15/02 kl 22 - 97 95 91
15/02 kl 23 - 99 97 93

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 114 133 93 68
Max. fra modell: 14/02 12 97 112 126 96 63
Max. fra modell: 14/02 00 93 103 126 89 65
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm