Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 4 4 4 17
15/02 kl 02 0 1 1 13
15/02 kl 03 -3 -2 -2 5
15/02 kl 04 -5 -4 -4 0
15/02 kl 05 -6 -5 -4 -3
15/02 kl 06 -6 -5 -4 -6
15/02 kl 07 -4 -2 -2 -4
15/02 kl 08 -3 0 -1 0
15/02 kl 09 0 3 1 -2
15/02 kl 10 3 5 4 1
15/02 kl 11 4 7 5 2
15/02 kl 12 6 9 7 2
15/02 kl 13 8 11 9 3
15/02 kl 14 10 14 11 4
15/02 kl 15 13 17 15 -
15/02 kl 16 16 21 18 -
15/02 kl 17 22 26 22 -
15/02 kl 18 27 33 27 -
15/02 kl 19 32 41 32 -
15/02 kl 20 36 48 37 -
15/02 kl 21 39 53 41 -
15/02 kl 22 41 56 45 -
15/02 kl 23 43 58 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 61 78 39 12
Laveste værets virkning -4 17 33 13 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm