Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 48 51 99 -
16/02 kl 01 43 52 95 -
16/02 kl 02 38 50 88 -
16/02 kl 03 35 46 81 -
16/02 kl 04 33 41 74 -
16/02 kl 05 33 33 66 -
16/02 kl 06 36 25 61 -
16/02 kl 07 41 19 60 -
16/02 kl 08 47 17 64 -
16/02 kl 09 52 18 70 -
16/02 kl 10 55 24 79 -
16/02 kl 11 56 32 88 -
16/02 kl 12 54 39 93 -
16/02 kl 13 50 44 94 -
16/02 kl 14 45 46 91 -
16/02 kl 15 39 45 84 -
16/02 kl 16 35 42 77 -
16/02 kl 17 33 40 73 -
16/02 kl 18 33 39 72 -
16/02 kl 19 36 41 77 -
16/02 kl 20 41 46 87 -
16/02 kl 21 46 52 98 -
16/02 kl 22 50 57 107 -
16/02 kl 23 53 61 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 114 133 93 68
Laveste vannstand 31 60 77 50 37
Avvik gult nivå -16 -1 18 -22 -47
Avvik orange nivå -30 -15 4 -36 -61
Avvik rødt nivå -41 -26 -7 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm