Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 91 105 99 -
16/02 kl 01 86 99 95 -
16/02 kl 02 79 95 88 -
16/02 kl 03 74 91 81 -
16/02 kl 04 66 85 74 -
16/02 kl 05 60 79 66 -
16/02 kl 06 56 77 61 -
16/02 kl 07 55 82 60 -
16/02 kl 08 59 87 64 -
16/02 kl 09 64 92 70 -
16/02 kl 10 68 94 79 -
16/02 kl 11 74 99 88 -
16/02 kl 12 73 100 93 -
16/02 kl 13 71 99 94 -
16/02 kl 14 66 96 91 -
16/02 kl 15 62 92 84 -
16/02 kl 16 60 89 77 -
16/02 kl 17 62 89 73 -
16/02 kl 18 64 89 72 -
16/02 kl 19 68 93 77 -
16/02 kl 20 76 99 87 -
16/02 kl 21 84 106 98 -
16/02 kl 22 90 114 107 -
16/02 kl 23 97 122 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 122 139 111 87
Laveste vannstand 30 55 64 41 24
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm