Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 99 97 91
16/02 kl 01 - 95 94 87
16/02 kl 02 - 88 88 80
16/02 kl 03 - 81 80 75
16/02 kl 04 - 74 71 68
16/02 kl 05 - 66 64 63
16/02 kl 06 - 61 62 61
16/02 kl 07 - 60 63 60
16/02 kl 08 - 64 69 63
16/02 kl 09 - 70 76 68
16/02 kl 10 - 79 86 75
16/02 kl 11 - 88 93 83
16/02 kl 12 - 93 95 86
16/02 kl 13 - 94 90 86
16/02 kl 14 - 91 82 81
16/02 kl 15 - 84 72 74
16/02 kl 16 - 77 64 65
16/02 kl 17 - 73 59 57
16/02 kl 18 - 72 60 55
16/02 kl 19 - 77 67 59
16/02 kl 20 - 87 80 69
16/02 kl 21 - 98 92 80
16/02 kl 22 - 107 103 92
16/02 kl 23 - 114 112 103

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 114 133 93 68
Max. fra modell: 14/02 12 97 112 126 96 63
Max. fra modell: 14/02 00 93 103 126 89 65
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm