Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 43 57 51 -
16/02 kl 01 43 56 52 -
16/02 kl 02 41 57 50 -
16/02 kl 03 39 56 46 -
16/02 kl 04 33 52 41 -
16/02 kl 05 27 46 33 -
16/02 kl 06 20 41 25 -
16/02 kl 07 14 41 19 -
16/02 kl 08 12 40 17 -
16/02 kl 09 12 40 18 -
16/02 kl 10 13 39 24 -
16/02 kl 11 18 43 32 -
16/02 kl 12 19 46 39 -
16/02 kl 13 21 49 44 -
16/02 kl 14 21 51 46 -
16/02 kl 15 23 53 45 -
16/02 kl 16 25 54 42 -
16/02 kl 17 29 56 40 -
16/02 kl 18 31 56 39 -
16/02 kl 19 32 57 41 -
16/02 kl 20 35 58 46 -
16/02 kl 21 38 60 52 -
16/02 kl 22 40 64 57 -
16/02 kl 23 44 69 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 61 78 39 12
Laveste værets virkning -4 17 33 13 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm