Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 102 126 117 -
17/02 kl 01 104 128 116 -
17/02 kl 02 102 127 111 -
17/02 kl 03 97 127 106 -
17/02 kl 04 93 128 101 -
17/02 kl 05 90 128 98 -
17/02 kl 06 91 129 99 -
17/02 kl 07 94 129 104 -
17/02 kl 08 101 133 112 -
17/02 kl 09 107 135 122 -
17/02 kl 10 112 138 129 -
17/02 kl 11 114 139 133 -
17/02 kl 12 115 139 133 -
17/02 kl 13 107 136 128 -
17/02 kl 14 97 131 119 -
17/02 kl 15 89 124 109 -
17/02 kl 16 79 115 97 -
17/02 kl 17 72 107 88 -
17/02 kl 18 67 101 81 -
17/02 kl 19 64 98 77 -
17/02 kl 20 65 98 77 -
17/02 kl 21 69 101 78 -
17/02 kl 22 74 105 81 -
17/02 kl 23 78 108 83 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 122 139 111 87
Laveste vannstand 30 55 64 41 24
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm