Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 117 115 108
17/02 kl 01 - 116 113 109
17/02 kl 02 - 111 108 104
17/02 kl 03 - 106 102 98
17/02 kl 04 - 101 99 93
17/02 kl 05 - 98 99 93
17/02 kl 06 - 99 103 98
17/02 kl 07 - 104 109 106
17/02 kl 08 - 112 117 116
17/02 kl 09 - 122 123 123
17/02 kl 10 - 129 126 126
17/02 kl 11 - 133 125 126
17/02 kl 12 - 133 122 121
17/02 kl 13 - 128 116 113
17/02 kl 14 - 119 109 103
17/02 kl 15 - 109 100 94
17/02 kl 16 - 97 90 86
17/02 kl 17 - 88 83 81
17/02 kl 18 - 81 77 77
17/02 kl 19 - 77 73 75
17/02 kl 20 - 77 72 75
17/02 kl 21 - 78 74 77
17/02 kl 22 - 81 77 79
17/02 kl 23 - 83 80 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 114 133 93 68
Max. fra modell: 14/02 12 97 112 126 96 63
Max. fra modell: 14/02 00 93 103 126 89 65
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm