Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 49 73 64 -
17/02 kl 01 54 78 66 -
17/02 kl 02 57 82 66 -
17/02 kl 03 58 88 67 -
17/02 kl 04 59 94 67 -
17/02 kl 05 59 97 67 -
17/02 kl 06 60 98 68 -
17/02 kl 07 61 96 71 -
17/02 kl 08 62 94 73 -
17/02 kl 09 62 90 77 -
17/02 kl 10 61 87 78 -
17/02 kl 11 59 84 78 -
17/02 kl 12 58 82 76 -
17/02 kl 13 51 80 72 -
17/02 kl 14 45 79 67 -
17/02 kl 15 42 77 62 -
17/02 kl 16 39 75 57 -
17/02 kl 17 37 72 53 -
17/02 kl 18 35 69 49 -
17/02 kl 19 32 66 45 -
17/02 kl 20 30 63 42 -
17/02 kl 21 29 61 38 -
17/02 kl 22 29 60 36 -
17/02 kl 23 28 58 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 61 78 39 12
Laveste værets virkning -4 17 33 13 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm