Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 81 111 86 -
18/02 kl 01 81 109 86 -
18/02 kl 02 77 104 83 -
18/02 kl 03 71 97 79 -
18/02 kl 04 65 89 74 -
18/02 kl 05 59 82 69 -
18/02 kl 06 55 78 66 -
18/02 kl 07 54 77 66 -
18/02 kl 08 57 79 69 -
18/02 kl 09 61 84 75 -
18/02 kl 10 66 91 81 -
18/02 kl 11 72 99 89 -
18/02 kl 12 76 104 93 -
18/02 kl 13 77 105 93 -
18/02 kl 14 76 104 91 -
18/02 kl 15 70 98 85 -
18/02 kl 16 62 89 75 -
18/02 kl 17 53 79 65 -
18/02 kl 18 46 70 58 -
18/02 kl 19 42 64 53 -
18/02 kl 20 41 61 51 -
18/02 kl 21 41 61 50 -
18/02 kl 22 46 67 54 -
18/02 kl 23 49 72 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 122 139 111 87
Laveste vannstand 30 55 64 41 24
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm