Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 86 84 83
18/02 kl 01 - 86 85 83
18/02 kl 02 - 83 84 82
18/02 kl 03 - 79 81 79
18/02 kl 04 - 74 77 74
18/02 kl 05 - 69 71 67
18/02 kl 06 - 66 68 62
18/02 kl 07 - 66 68 59
18/02 kl 08 - 69 71 60
18/02 kl 09 - 75 77 65
18/02 kl 10 - 81 84 72
18/02 kl 11 - 89 91 80
18/02 kl 12 - 93 96 86
18/02 kl 13 - 93 96 89
18/02 kl 14 - 91 94 88
18/02 kl 15 - 85 87 82
18/02 kl 16 - 75 78 73
18/02 kl 17 - 65 68 62
18/02 kl 18 - 58 59 54
18/02 kl 19 - 53 53 48
18/02 kl 20 - 51 50 47
18/02 kl 21 - 50 49 49
18/02 kl 22 - 54 53 54
18/02 kl 23 - 59 57 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 114 133 93 68
Max. fra modell: 14/02 12 97 112 126 96 63
Max. fra modell: 14/02 00 93 103 126 89 65
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm