Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 27 57 32 -
18/02 kl 01 27 55 32 -
18/02 kl 02 26 53 32 -
18/02 kl 03 25 51 33 -
18/02 kl 04 25 49 34 -
18/02 kl 05 25 48 35 -
18/02 kl 06 25 48 36 -
18/02 kl 07 25 48 37 -
18/02 kl 08 25 47 37 -
18/02 kl 09 24 47 38 -
18/02 kl 10 23 48 38 -
18/02 kl 11 22 49 39 -
18/02 kl 12 21 49 38 -
18/02 kl 13 20 48 36 -
18/02 kl 14 19 47 34 -
18/02 kl 15 17 45 32 -
18/02 kl 16 15 42 28 -
18/02 kl 17 13 39 25 -
18/02 kl 18 11 35 23 -
18/02 kl 19 10 32 21 -
18/02 kl 20 9 29 19 -
18/02 kl 21 7 27 16 -
18/02 kl 22 6 27 14 -
18/02 kl 23 3 26 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 61 78 39 12
Laveste værets virkning -4 17 33 13 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm