Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 52 11 63 -
19/02 kl 01 55 11 66 -
19/02 kl 02 55 9 64 -
19/02 kl 03 52 8 60 -
19/02 kl 04 46 7 53 -
19/02 kl 05 39 8 47 -
19/02 kl 06 33 8 41 -
19/02 kl 07 29 8 37 -
19/02 kl 08 29 9 38 -
19/02 kl 09 31 10 41 -
19/02 kl 10 36 11 47 -
19/02 kl 11 43 11 54 -
19/02 kl 12 50 12 62 -
19/02 kl 13 55 12 67 -
19/02 kl 14 57 11 68 -
19/02 kl 15 56 11 67 -
19/02 kl 16 52 11 63 -
19/02 kl 17 46 10 56 -
19/02 kl 18 39 10 49 -
19/02 kl 19 34 9 43 -
19/02 kl 20 32 9 41 -
19/02 kl 21 32 8 40 -
19/02 kl 22 36 8 44 -
19/02 kl 23 41 7 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 114 133 93 68
Laveste vannstand 31 60 77 50 37
Avvik gult nivå -16 -1 18 -22 -47
Avvik orange nivå -30 -15 4 -36 -61
Avvik rødt nivå -41 -26 -7 -47 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm