Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 52 78 63 -
19/02 kl 01 52 80 66 -
19/02 kl 02 50 79 64 -
19/02 kl 03 47 75 60 -
19/02 kl 04 41 72 53 -
19/02 kl 05 36 66 47 -
19/02 kl 06 30 61 41 -
19/02 kl 07 25 57 37 -
19/02 kl 08 24 57 38 -
19/02 kl 09 25 58 41 -
19/02 kl 10 30 63 47 -
19/02 kl 11 38 70 54 -
19/02 kl 12 47 78 62 -
19/02 kl 13 52 84 67 -
19/02 kl 14 54 87 68 -
19/02 kl 15 54 87 67 -
19/02 kl 16 50 83 63 -
19/02 kl 17 43 75 56 -
19/02 kl 18 36 66 49 -
19/02 kl 19 31 60 43 -
19/02 kl 20 29 58 41 -
19/02 kl 21 30 59 40 -
19/02 kl 22 35 63 44 -
19/02 kl 23 41 68 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 122 139 111 87
Laveste vannstand 30 55 64 41 24
Avvik gult nivå -6 7 24 -4 -28
Avvik orange nivå -20 -7 10 -18 -42
Avvik rødt nivå -31 -18 -1 -29 -53
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm