Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 63 62 64
19/02 kl 01 - 66 63 65
19/02 kl 02 - 64 62 -
19/02 kl 03 - 60 57 -
19/02 kl 04 - 53 50 -
19/02 kl 05 - 47 42 -
19/02 kl 06 - 41 34 -
19/02 kl 07 - 37 29 -
19/02 kl 08 - 38 28 -
19/02 kl 09 - 41 29 -
19/02 kl 10 - 47 34 -
19/02 kl 11 - 54 41 -
19/02 kl 12 - 62 49 -
19/02 kl 13 - 67 55 -
19/02 kl 14 - 68 - -
19/02 kl 15 - 67 - -
19/02 kl 16 - 63 - -
19/02 kl 17 - 56 - -
19/02 kl 18 - 49 - -
19/02 kl 19 - 43 - -
19/02 kl 20 - 41 - -
19/02 kl 21 - 40 - -
19/02 kl 22 - 44 - -
19/02 kl 23 - 48 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 99 114 133 93 68
Max. fra modell: 14/02 12 97 112 126 96 63
Max. fra modell: 14/02 00 93 103 126 89 65
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm