Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 0 26 11 -
19/02 kl 01 -3 25 11 -
19/02 kl 02 -5 24 9 -
19/02 kl 03 -5 23 8 -
19/02 kl 04 -5 26 7 -
19/02 kl 05 -3 27 8 -
19/02 kl 06 -3 28 8 -
19/02 kl 07 -4 28 8 -
19/02 kl 08 -5 28 9 -
19/02 kl 09 -6 27 10 -
19/02 kl 10 -6 27 11 -
19/02 kl 11 -5 27 11 -
19/02 kl 12 -3 28 12 -
19/02 kl 13 -3 29 12 -
19/02 kl 14 -3 30 11 -
19/02 kl 15 -2 31 11 -
19/02 kl 16 -2 31 11 -
19/02 kl 17 -3 29 10 -
19/02 kl 18 -3 27 10 -
19/02 kl 19 -3 26 9 -
19/02 kl 20 -3 26 9 -
19/02 kl 21 -2 27 8 -
19/02 kl 22 -1 27 8 -
19/02 kl 23 0 27 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 61 78 39 12
Laveste værets virkning -4 17 33 13 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm